نظرخواهی

ورزش استان همدان را در 96 چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

http://hamedanvarzesh.ir/sites/default/files/ad118.gif

 

فوتبال

علاقه عجیب چهره معروف فوتبال به قلیان!
علاقه عجیب چهره معروف فوتبال به قلیان!
این فرد مشهور فوتبال ایران سه روز در یکی از استان ها بود و هر سه روز، از صبح که بیدار می شد به دنبال سفره خانه بود!

کشتی

اردوی تیم ملی به همدان می آید
در نشست هیات کشتی استان وجمعی از قهرمانان با سرپرست فدراسیون کشتی میزبانی همدان برای اردوی تیم ملی وعده داده شد.

تصاویرشما