نظرخواهی

عملکرد دولت در حوزه ورزش و سلامت را چگونه ارزیابی می کنید؟

http://hamedanvarzesh.ir/sites/default/files/ad118.gif

پنجشنبه ها با شهدا
تبلیغ ورزشی
پخش زنده ورزشی

اقتصادمقاومتی

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش  گامی در جهت تحقق شعار سال
معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان همدان تاکید کرد :

فوتبال

تربیت یار قرآنی درتیم فوتبال یاران کوروش
به همت تیم فوتبال نهاوند محقق شد؛
علیرضا کولیوند فوتبالیست نهاوندی است که در تیم یاران کوروش فعالیت دارد و حافظ کل قرآن است.