نظرخواهی

میزان رضایت مندی شما از کدام یک از استخرهای همدان بیشتر است ؟

پنجشنبه ها با شهدا
عکس از شما انتشاردر کانال ورزشی ما
پخش زنده ورزشی

اقتصادمقاومتی

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش  گامی در جهت تحقق شعار سال
معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان همدان تاکید کرد :

ورزش و سلامت

کاهش وزن با جایگزینی شیک های خوشمزه بجای غذای اصلی, درست یا غلط؟
اساس این رژیم بر این پایه است که به جای یک یا دو وعده از وعده های اصلی غذایی، از انواع شیک ها مصرف شود، تا در نتیجه از پرخوری جلوگیری کرده باشیم.

فوتبال

ورزشهای آبی

کاهش وزن با جایگزینی شیک های خوشمزه بجای غذای اصلی, درست یا غلط؟
اساس این رژیم بر این پایه است که به جای یک یا دو وعده از وعده های اصلی غذایی، از انواع شیک ها مصرف شود، تا در نتیجه از پرخوری جلوگیری کرده باشیم.