پایگاه خبری تحلیلی همدان ورزش  آمادگی دریافت خبر، مقاله، یادداشت، مصاحبه و ... به نام خود شما می باشد.            

ایمیل آنلاین: varzeshvarzesh93@gmail.com

شماره پیامک :3000833000090

ایمیل یاهو: Akbari.mm90@yahoo.com 

شماره تماس : 08134455003 -  09186099028

«شناسنامه سایت»

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همدان ورزش 
 پايگاه خبري داراي مجوز هيات نظارت بر مطبوعات در استان همدان 
صاحب امتیاز و مدير مسوول: محبوبه اکبری 

تلفن: 08138391555
نشانی الكترونيك: varzeshvarzesh93@gmail.com
شماره پیام کوتاه: 30008833000090 
نشاني: همدان،  بلوار شهید مصطفی احمدی روشن نرسیده به فلکه مدرسه پلاک 70

 

آخرین اخبار